El primer de tot dir-te que si estàs pensant a ficar-te a Dafont.com a remenar lletres, ja t’ho pots treure del cap per tres motius: primer perquè potser no ho saps però moltes de les tipografies que hi ha allà no són lliure de drets. En segon lloc perquè moltesSegueix llegint

Quan parlem de llegibilitat ens referim a quelcom subjectiu, ja que depèn exclusivament de la persona individual i pot variar moltíssim de cada individuo. Així que tot i ser un terme que usem com si fos una característica de les lletres, ho és de la persona; l’ús que se’n volSegueix llegint

Helvetica | Arial | Georgia | Gotham | Myriad Pro | DIN | Futura | League Gothic | Cabin | Corbel Aquest llistat ha estat proposat pel canal Desing de youtube Les lletres tenen 11p i paràgraf justificat.

Garamond | Caslon | Baskerville | Bodoni | Clarendon |Berthold | Times | Univers | Walbaum | Folio Aquest llistat ha estat proposat pel llibre Müller-Brockmann, J. Sistema de retículas: Un manual para diseñadores gráficos. Ed. Gustavo Gili, SL. 2012 (tercera edició). Les lletres tenen 11p.

Avant Garde | Bookman | Century Schoolbook | Gill Sans | Goudy Old Style | News Gothic | Optima | Sabon | Palatino Linotype | Book Antiqua Aquest llistat ha estat proposat pels articles publicats a Misedades i a Lozano Impresores. Les lletres tenen 11p.