Tipografies

TIPOGRAFIES TOP 10: CLÀSSIQUES I

Helvetica | Arial | Georgia | Gotham | Myriad Pro | DIN | Futura | League Gothic | Cabin | Corbel

 


Aquest llistat ha estat proposat pel canal Desing de youtube 

Les lletres tenen 11p i paràgraf justificat.