Tipografies

TIPOGRAFIES TOP 10: CLÀSSIQUES II

Garamond | Caslon | Baskerville | Bodoni | Clarendon |Berthold | Times | Univers | Walbaum | Folio 

 


Aquest llistat ha estat proposat pel llibre Müller-Brockmann, J. Sistema de retículas: Un manual para diseñadores gráficos. Ed. Gustavo Gili, SL. 2012 (tercera edició).

Les lletres tenen 11p.