• BÀSICS DE LA MAQUETACIÓ D’UN TEXT | Segona part

    Un cop sabem els principis bàsics que milloraran la lectura del nostre document, el dissenyem. En primer lloc cal que tinguem tota la informació necessària per al document. No vol dir que necessitem totes les fotografies finals i tots els textos exactes perquè això, tot i que seria ideal, sovint és difícil, en projectes on treballem per un client, tenir tot aquest material quan estem en aquesta fase. El que sí que és imprescindible en aquest punt, són els elements amb les seves mides al màxim d’ajustades possible. La diagramació o el layout Per entendre’ns és l’esbós d’un document que contindrà en format “taca” tots els elements que el configuraran. Així…

  • BÀSICS DE LA MAQUETACIÓ D’UN TEXT | Primera part

    Perquè a vegades mirem textos i només de tenir-los davant ja ens fa mandra llegir-los? Una mala maquetació pot jugar molt negativament en la comoditat de lectura d’un text. És per això que cal tenir en compte uns principis molt bàsics quan preparem un document per la seva lectura. Amplada de columna Habitualment quan llegim ens situem a uns 30-35 cm del text. Això condicionarà la mida de la tipografia i el seu interlineat. Avui dia la majoria de programes tenen un interlineat ja establert però és important saber-ho si l’hem de modificar. Hi ha una norma general que diu que en una línia de text ha de tenir entre…