Difussió i gestió cultural

La Gestió Cultural és l’administració dels recursos d’una organització, esdeveniment o infraestructura cultural, amb l’objectiu d’oferir un producte o servei que arribi al major nombre de públic o consumidors, procurant-la màxima satisfacció, on els diferents components tenen implicacions específiques per als professionals de la gestió cultural.

D’aquesta definició podem subratllar els següents conceptes:

  • Administració com a l’accepció més aplicada a la gestió cultural (sobretot a la gestió cultural pública) és cuidar els interessos d’una comunitat.
  • Recursos financers, tecnològics, comercials, materials i immaterials (per exemple una marca) com a persones: artistes, tècnics, col·laboradors…
  • Organització d’esdeveniments o infraestructures culturals.

Oferim:

  • Museïtzació d’espais històrics o arqueològics
  • Difusió del patrimoni.
  • Disseny gràfic: Fullets, Catàlegs, Webs. Virtualització del Patrimoni.
  • Assessorament a municipis i entitats
  • Visites guiades
  • Gestió i preparació d’Exposicions