Projecte krei24

Krei24, Cultura creativa és una revista autoeditada i un espai de reflexió, suport i difusió a la creació, el disseny, l’art i al patrimoni cultural a Catalunya.

És un projecte viu, en constant transformació. Cadascú de nosaltres té el seu propi projecte però ens vincula l’afany per innovar.

Revista digital en format web i publicació semestral format e-book amb continguts ampliats. Pots consultar i descarregar totes les revistes a La Fanzibreria en xarxa (en funcionament a partir de l’estiu).

Edita: Col·lectiu Krei24
Maquetació i disseny ebook: Meritxell Gil
Manteniment de la web: Meritxell Gil
Redacció: Col·lectiu Krei24
Imatges: Totes les imatges estan subjectes a la llicència Creative Commons i s’indica la seva autoria al peu d’aquesta.
Atenció al lector: krei24cultura@gmail.com