• BÀSICS DE LA MAQUETACIÓ D’UN TEXT | Segona part

    Un cop sabem els principis bàsics que milloraran la lectura del nostre document, el dissenyem. En primer lloc cal que tinguem tota la informació necessària per al document. No vol dir que necessitem totes les fotografies finals i tots els textos exactes perquè això, tot i que seria ideal, sovint és difícil, en projectes on treballem per un client, tenir tot aquest material quan estem en aquesta fase. El que sí que és imprescindible en aquest punt, són els elements amb les seves mides al màxim d’ajustades possible. La diagramació o el layout Per entendre’ns és l’esbós d’un document que contindrà en format “taca” tots els elements que el configuraran. Així…

  • TALLERS CULTURALS INTERGENERACIONALS

    Un taller intergeneracional vs. Els tallers separats per edats + pares acompanyats L’imaginari a l’hora de parlar de taller o activitat és sempre amb un l’enfocament infantil i fins i tot fragmentat per les edats dels nens. Hi ha la idea preconcebuda que en un taller hi ha d’haver un rol diferenciat entre els nens que se’ls reserva un paper actiu, creatiu però no reflexiu respecte als adults (que normalment són mers acompanyants de la criatura) se’ls reserva un paper passiu i reflexiu. Aquesta separació té el seu origen en les teories de Viktor Lowenfeld que als anys 50 que separa les emocions i la creativitat de la tècnica artística. Les persones, sigui…