Avant Garde | Bookman | Century Schoolbook | Gill Sans | Goudy Old Style | News Gothic | Optima | Sabon | Palatino Linotype | Book Antiqua


Aquest llistat ha estat proposat pels articles publicats a Misedades i a Lozano Impresores.

Les lletres tenen 11p.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.