ITINERARIS CULTURALS: EL CARRER DE LES ADOBERIES DE VIC

L’antic barri de les Adoberies, o el que encara es conserva avui dia, està localitzat al marge esquerre del riu Mèder. Entra el pont de Querant (més conegut com a pont romànic) i el nou pont uns metres més enllà. Aquesta localització resulta, des de l’antiguitat, una zona propícia pel tractament de la pell. Activitat que ha estat una de les bases de l’economia i la cultura de la ciutat de Vic des del s. XII (que en tinguem constància).

Segueix llegint