L’antic barri de les Adoberies, o el que encara es conserva avui dia, està localitzat al marge esquerre del riu Mèder. Entra el pont de Querant (més conegut com a pont romànic) i el nou pont uns metres més enllà. Aquesta localització resulta, des de l’antiguitat, una zona propícia pel tractament de la pell. Activitat que ha estat una de les bases de l’economia i la cultura de la ciutat de Vic des del s. XII (que en tinguem constància).

Fotografia de wikipèdia. Autor: Mutari.

Les obres dels primers edificis de l’antic barri van començar l’any 1733. D’això en tenim testimoni una placa del gremi dels adobers però cal senyalar que les obres dels edificis que encara podem veure avui dia, tot i el seu deplorable estat de conservació, són de mitjans del s. XX.

Tota la zona consta d’una riquesa cultural important i força desconeguda, per això aquí us proposem una ruta amb els principals punts d’interès i una breu descripció de la importància històrica, artística i cultural de cada un dels elements que podeu visitar.

Història del barri de les adoberies. Al Butlletí Maulets (a la xarxa).

Els interiors dels edificis no són visitables però volem fer esment l’interior dels immobles que resten dempeus conserven infraestructures i ginys propis del treball de la pell: torns de remull o molinetes, clots de calciner, clots d’alum. A la part superior dels edificis es conserven també els assecadors, construïts pràcticament del tot amb elements de fusta, que confereixen un aspecte pintoresc a les façanes de la banda del riu Mèder.


1. El pont Romànic de Vic: El pont de Queralt és el que dóna accés a l’antiga ciutat i portal de Queralt a l’antic camí ral de Barcelona, que se sobreposà a la primitiva via romana d’Ausa a Barcino. És una obra romànica del segle XI, modificada al llarg dels segles pels seus extrems, principalment el que toca a la Rambla, on té un arc sencer tapat per l’actual carretera, i també per la banda del carrer de Sant Francesc, de manera que avui dia només pot ser utilitzat pels vianants a peu. Consta de quatre ulls amb finestrals sobre les pilastres.” (Fragment extret de l’Enciclopèdia Catalana disponible en línia http://www.enciclopedia.cat/).

2. El carrer Adoberies: La zona que es conserva avui es va construir a mitjans del segle XX. El conjunt està format per tres carrers: El carrer de les Adoberies (el carrer que ens ocupa), el carrer dels Aluders i el carrer Prat d’en Galliners.

3. El rec d’en Saborit: Els edificis situats entre el carrer Adoberies i el riu Mèder formen una illa de cases aïllada, que limita per la banda del riu amb una resclosa i l’anomenat rec d’en Saborit. Aquest rec va ser construït l’any 1710 per Fèlix Saborit, propietari del molí del mateix nom situat més avall aigües avall. (Diari Oficial de la 13234 Generalitat de Catalunya Núm. 5322 – 19.2.2009).

4. La resclosa del rec d’en Saborit: Aquesta reclosa se situa passat el Pont de Queralt al marge esquerre riu. Es tracta d’una petita presa de pedra d’uns 2 metres d’alçada. En alguns trams es poden observar les parets de pedra del canal i d’alguns sobreeixidors.

5. L’esplanada del riu (al costat del rec): Des de les plantes baixes dels edificis s’accedia a l’esplanada de la ribera del Mèder on s’estenien les pells.

6. Can Macara: L’edifici de Can Macara està situat just a l’inici del carrer de les Adoberies i agafar el carrer Prat de Galliners. Aquest edifici té interès, ja que en el seu interior encara es conserven bona part dels canals subterranis i mines que portaven l’aigua per sota el carrer.

7. La Tuta (carrer Adoberies, 13): Aquest edifici té la peculiaritat que disposa de diverses entrades d’aigua que es filtra del terreny superior i conserva en la seva planta baixa. Avui dia només és visitable des del seu exterior.

8. El passatge de la Tuta: L’estretor del carrer va propiciar la construcció d’aquest pas entre edificis elevat sobre el carrer que es conserva encara avui. Encara conserva les lletres de “Tapís” (El centre d’Inserció laboral i social d’aquests joves que fa molts anys va estar ubicat allà). Aquest és molt pas estret; permetia el pas de dues persones de costat.

9. ACVic Centre d’Arts Contemporànies: Just davant les façanes que donen al riu, és un important centre amb exposició temporal dedicada a l’art i la cultura contemporània. Aquest centre col·labora activament en la valorització cultural de la zona amb diverses activitats; jornades, conferències, accions…

El Museu d’art de la Pell: El trobem ubicat fora de la zona però el volem incloure, ja que pot resultar de gran interès la seva visita com a complement de la ruta.


Declaració de BCIN del Barri de les Adoberies de Vic. A Diari Oicial de la 13232 Generalitat de Catalunya Núm. 5322 – 19.2.2009. Disponible a la web.

Les fotografies, excepte si s’indica el contrari, són propietat de Meritxell Gil i els mapes de Googlemaps.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.