• BÀSICS DE LA MAQUETACIÓ D’UN TEXT | Segona part

    Un cop sabem els principis bàsics que milloraran la lectura del nostre document, el dissenyem. En primer lloc cal que tinguem tota la informació necessària per al document. No vol dir que necessitem totes les fotografies finals i tots els textos exactes perquè això, tot i que seria ideal, sovint és difícil, en projectes on treballem per un client, tenir tot aquest material quan estem en aquesta fase. El que sí que és imprescindible en aquest punt, són els elements amb les seves mides al màxim d’ajustades possible. La diagramació o el layout Per entendre’ns és l’esbós d’un document que contindrà en format “taca” tots els elements que el configuraran. Així…