Un cop sabem els principis bàsics que milloraran la lectura del nostre document, el dissenyem. En primer lloc cal que tinguem tota la informació necessària per al document. No vol dir que necessitem totes les fotografies finals i tots els textos exactes perquè això, tot i que seria ideal, sovint és difícil, en projectes on treballem per un client, tenir tot aquest material quan estem en aquesta fase. El que sí que és imprescindible en aquest punt, són els elements amb les seves mides al màxim d’ajustades possible.

 

La diagramació o el layout

Per entendre’ns és l’esbós d’un document que contindrà en format “taca” tots els elements que el configuraran. Així podem fer diverses proves de distribució que tindran per fer-ho quadrar tot en el nombre de pàgines que hem pensat sense que cap element quedi aïllat o cap pàgina excessivament recarregada.

En un llibre o treball senzill té poca importància, ja que l’únic problema que ens podem trobar, i que segurament tots nosaltres ens hi hem trobat, és la col·locació d’una imatge o gràfic en el lloc pertinent per tal que no ens quedi aïllat a una pàgina o en un espai massa reduït. Pren un altre nivell d’importància en revistes, webs o altres materials on hi ha moltes imatges i el disseny així com la jerarquia de textos són molt importants. Quan és així es recomana fer de dalt a baix tot el layout i, si cal, recórrer a càlculs matemàtics per tal de distribuir correctament la informació.

Suposem que hem de fer 2 pàgines: La primera amb un títol, text en dues columnes i 3 imatges amb un text que les acompanyen. La segona és un conjunt de 5 imatges amb textos de mides diferents.

Elecció de la retícula segons el layout

És preferible que el nombre de columnes i files sigui abundant que no pas quedar-nos curts però també és cert que una retícula de més de 9 – 10 comparticions ens pot resultar molt poc àgil. Recordem que tota aquesta feina no només la fem per millorar el nostre resultat esteticament, sinò també per anar més depressa. Proposem aquí un format general que podria servir tant per una revista, un article com un simple treball de classe. En un Din A 4, marges en relació 2 x 1,5 x 1 x 3, el corondell cec (en castellà “medianil”) a 0,5, hem triat una retícula de 4 columnes per 9 files.

La configuració de les pàgines amb el seu contingut

Ara ja podem anar configurant i ajustant les caixes (taques) de text o imatge i haurem acabat.

Per últim, sense modificar excessivament, ajustarem els textos i les imatges. Per això més endavant parlarem de modificacions acceptades i modificacions que no acceptarem dels textos per tal d’ajustar-los a la quadrícula. Aquest punt és delicat perquè si hem de recórrer massa a forçar segons què, millor que tornem al punt 0 del disseny.

Llegeix la primera part aquí.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.