La teva web (de WordPress) 100% en català amb Loco Translate (plugin)

Sovint veiem webs fantàstiques però que tenen parts en anglès o en altres llengües i estrany. Això és degut al tema que usem. La llengua usada sempre és l’anglès i moltes estan traduïes al castellà de manera que ni tan sols hem de configurar-les perquè detecta directament la llengua que hem posat com a estàndard. El problema ve quan la nostra web és en Català perquè malgrat que la comunitat de WordPress en Català és gran, no hi ha gaires plantilles, plugins o altres traduïdes a la nostra llengua. Per solucionar aquesta mancança tenim un plugin molt útil i fàcil d’usar: Loco translate. Segueix llegint