La lletra cursiva va aparèixer per primera vegada a Roma durant la primera meitat del s. XV (d’aquí que també s’anomeni itàlica), davant la necessitat d’usar una cal·ligrafia que fos ràpida i alhora bonica per a la redacció de documents oficials. Aquesta primera tipologia s’anomenà Littera Cancellarescha i no acompanyava unaSegueix llegint

Un cop sabem els principis bàsics que milloraran la lectura del nostre document, el dissenyem. En primer lloc cal que tinguem tota la informació necessària per al document. No vol dir que necessitem totes les fotografies finals i tots els textos exactes perquè això, tot i que seria ideal, sovintSegueix llegint

Perquè a vegades mirem textos i només de tenir-los davant ja ens fa mandra llegir-los? Una mala maquetació pot jugar molt negativament en la comoditat de lectura d’un text. És per això que cal tenir en compte uns principis molt bàsics quan preparem un document per la seva lectura.

Quan parlem de llegibilitat ens referim a quelcom subjectiu, ja que depèn exclusivament de la persona individual i pot variar moltíssim de cada individuo. Així que tot i ser un terme que usem com si fos una característica de les lletres, ho és de la persona; l’ús que se’n volSegueix llegint

Helvetica | Arial | Georgia | Gotham | Myriad Pro | DIN | Futura | League Gothic | Cabin | Corbel Aquest llistat ha estat proposat pel canal Desing de youtube Les lletres tenen 11p i paràgraf justificat.

Garamond | Caslon | Baskerville | Bodoni | Clarendon |Berthold | Times | Univers | Walbaum | Folio Aquest llistat ha estat proposat pel llibre Müller-Brockmann, J. Sistema de retículas: Un manual para diseñadores gráficos. Ed. Gustavo Gili, SL. 2012 (tercera edició). Les lletres tenen 11p.

Avant Garde | Bookman | Century Schoolbook | Gill Sans | Goudy Old Style | News Gothic | Optima | Sabon | Palatino Linotype | Book Antiqua Aquest llistat ha estat proposat pels articles publicats a Misedades i a Lozano Impresores. Les lletres tenen 11p.